Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2018

Momentálne nie ste prihlásený

Zmena aktuálneho obdobia

Obdobím sa rozumie kalendárny rok. Je dôležité predovšetkým pre výber súťaží. Súťaže mimo zvoleného obdobia sa neobjavia v žiadnych výberoch