Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Ako si poradiť s informačným systémom

Obsah
O informačnom systéme
Získavanie informácií
Prihlásený užívateľ - základ
Osoba s právami na administráciu klubu
Osoba s právami na administráciu súťaže
Postupy pri základných úkonoch

O informačnom systéme
Čo je informačný systém a na čo slúži
Informačný systém je prostriedok, ktorý vám zjednoduší veľké množstvo práce. Stačí sa s ním naučiť robiť. Umožňuje administráciu členov Vášho klubu, ich prihlasovanie na súťaž a následné získavanie ich umiestnenia po skončení súťaže. To je v podstate základný účel systému. Mimo iné bude slúžiť aj ako klasická stránka tanečnej organizácie, môžete si prečítať novinky, prezrieť poriadky, prispieť svojim názorom do fóra, alebo vyhľadať kontakt na určitý tanečný klub, alebo určitú osobu. Systém je navrhnutý tak, aby umožňoval získať všetky prípustné informácie aj neprihlásenému užívateľovi. Napríklad každý si môže pozrieť, kto je už prihlásený na nejakú súťaž. Systém bude aktuálny a aktualizovaný vďaka Vám všetkým. Každý kto bude mať určitú úroveň práv bude môcť cez prehľadné prostredie webovej stránky pridávať novinky, alebo oznámenia. Súčasná verzia systému nie je konečná. Bude sa pravdaže rozširovať, budú sa pridávať nové položky a funkcie. Bude to predovšetkým na základe Vašich požiadaviek. Medzi vecami, ktoré budú dorobené čo najskôr bude objednávanie stravy a ubytovania cez systém, nová prehľadnejšia fotogaléria aj s hlasovaním, anketa, automatické počítanie výsledkov Slovenského pohára a Súboru roku, ... Dúfam, že sa budete na informačný systém pozerať ako na svoju pomôcku a nie ako na príťaž. Je spravený najjednoduchším spôsobom, aký som si vedel pri jeho funkčnosti predstaviť, tak dúfam, že jeho pochopenie a ovládanie nebude pre Vás problémom.
Aké sú právomoci užívateľov systému
Užívatelia systému sú rozdelení do niekoľkých úrovní. Tie sa neprekrývajú, to znamená, že každý môže mať inú kombináciu právomocí.
Kto mi môže pomôcť
Pri problémoch Vám môže pomôcť predovšetkým tento návod. Sú tu popísané všetky základné informácie. Pri špecifických požiadavkách, chybách v systéme, alebo nepresnostiach kontaktujte administrátora systému. Ak ste vedúcim klubu a chcete byť členom systému, kontaktujte administrátora klubov. V prípade záujmu o súťaž, alebo problémoch pri spravovaní súťaže, kontaktujte administrátora súťaží. Všetky dôležité osoby s TOP právomocami nájdete v dôležitých osobách. Svoje otázky môžete písať aj v diskusnom fóre s názvom Informačný systém.
Čo je Zvolené obdobie, zvolený klub a súťaž
Zvolené obdobie je rok, v ktorom prebiehajú všetky operácie, ktoré majú nejaký časový údaj. Napríklad sa Vám zobrazia len súťaže, ktoré sa nachádzajú v aktuálnom období. Má takisto význam pri určovaní v ktorom roku je osoba členom STO D IDO. Obdobie sa vždy automaticky nastaví na aktuálny rok. Po zmene ostane zmenené počas jedného "sedenia". Teda pokiaľ nezatvoríte okno Vášho prehliadača.
Zvolený klub je klub s ktorým prevádzate všetky operácie. Zvoliť si môžte len klub, na ktorý máte nejakú právomoc. Systém automaticky určí výšku právomocí a podľa toho zobrazí príslušné možnosti. Pri prihlasovaní na súťaž prihlasujete tanečníkov za aktuálne zvolený klub, aj keď máte právo prihlasovať tanečníkov z iných klubov. Inak povedané, môžete prihlásiť tanečníkov aj z 10 súborov, ale všetci budú tancovať pod hlavičkou aktuálne zvoleného klubu. Klub si volíte vo svojich nastaveniach a môžete si nastaviť, ktorý klub sa Vám má zobraziť ako zvolený pri ďalšom prihlásení.
Podobne ako pri klube, všetky operácie prevádzate s aktuálne zvolenou súťažou. Ak máte právo editácie, tak môžete meniť jej údaje. Pri prihlasovaní tanečníkov ich prihlasujete na aktuálne zvolenú súťaž. Pri výbere súťaže si dajte pozor, aby bolo zvolené správne obdobie. Súťaž si volíte v svojich nastaveniach a môžete si nastaviť, ktorá súťaž sa Vám má zobraziť ako zvolená pri ďalšom prihlásení.
Systém deadlinov
Prezídiom STO D IDO bol odsúhlasený systém dvoch deadlinov. Ich dátum si určuje organizátor súťaže a môže ich meniť, nikdy však nemôže nastaviť deadline skôr, ako je aktuálny deň. Podľa deadlinov sa delí obdobie prihlasovania na súťaž na 3
časti: Štartovné je nutné uhradiť do DRUHÉHO DEADLINU, inak budú tanečníci vyradení zo súťaže. V prípade odhlásenia tanečníka zo súťaže pri prezentácii, nebude štartovné vrátené

Poznámka: Štartovné sa vypočítava podľa aktuálneho dátumu deadlinov. To znamená že pri zmene deadlinov sa prepočítava aj štartovné. Keďže organizátor nemôže posunúť dátum deadlinu skôr, ako je aktuálny dátum, nikdy sa nemôže stať, že budete platiť viac. Naopak, môže sa stať že budte platiť menej pri posune deadlinu "bližšie" ku súťaži
Kvôli čomu sa prihlasovať?
Ak má človek v systéme určité právomoci, tak je to jasné. Bez prihlásenia nemôže robiť nič. Načo sa však prihlasovať ak nemám žiadne špeciálne právomoci? Môžem si napríklad pridať k sebe informácie, kamaráti Vás ľahšie nájdu, môžete si pridať fotogarfiu, môžete prispievať do fóra "overene", teda príspevok bude určite od Vás. Navyše časom pribudne možnosť emailovej adresy v tvare váš_login@stodido.sk . Každému bude hneď jasné, že ste tanečník :)
Získavanie informácií
Všeobecne platí, že všetky položky na ktoré by sa malo dať kliknúť sú klikateľné. Teda skoro všade, kde sa objaví nejaké meno, sa bude dať naň kliknúť a zobraziť tým informácie o osobe. V špecifických častiach to pravdaže nie je možné. Takisto sa skoro všetky výpisy dajú exportovať do Microsoft Excelu a do formátu vhodného pre tlač z prehliadača.
Vyhľadávanie ľudí a klubov
Vyhľadať ľudí môžete pomocou menu Zoznamy a štatistiky a následne Vyhľadávanie ľudí. Môžete tu vyhľadávaťľudí podľa mena a priezviska, alebo podľa klubovej príslušnosti. Zoznam klubov v systéme zobrazíte pomocou položky Zoznam klubov vo vyššie spomenutom menu. Po kliknutí na priezvisko osoby, alebo na názov klubu zobrazíte všetky prípustné informácie o danej entite.
Vyhľadávanie v súťažiach
Vyhľadávať v súťažiach môžete pomocou menu Zoznamy a štatistiky a následne vyhľadávania súťaží. Máte tamsúťaže rozdelené do dvoch kategórií, rozdeľujú sa podľa dátumu súťaže. V deň začatia súťaže sa súťaž automaticky presunie medzi súťaže s výsledkami. Bez ohľadu na to, či sú výsledky zadané, alebo nie. Detaily osoby zobrazíte kliknutím na názov súťaže v zozname. Sú tu všetky informácie, teda deadliny, termíny, kontaktné informácie, zoznam disciplín, štartovné poplatky, osoby zodpovedné za súťaž a prípadne aj pripojené súbory. Po klikntí na disciplíny sa Vám zobrazia tanečníci prihlásení do disciplíny. Tanečník sa zobrazí v zozname okamžite po jeho prihlásení na súťaž. Po rozlosovaní (štandartne 24 hodín pred súťažou) tu uvidíte aj štartovné čísla, po súťaži aj výsledky. Všetko stálne na tom istom mieste.
Prihlásený užívateľ - základ
Ako zistím aké mám právomoci, nespravím niečo čo nemôžem?
Zistiť právomoci je skutočne jednoduché, stačí si nechať vypísať detaily o svojej osobe. Nájdete sa takisto ako každého iného, podrobnejšie vo vyhľadávaní osôb. Navyše si právomoci skotrolujete pohľadom na hlavné menu, zoznam položiek približne zodpovedá zoznamu právomocí. Neprehľadného menu sa báť nemusíte, systém Vám ukáže len to, na čo máte právomoc. Nedovolí Vám spraviť niečo nedovolené, aj keby ste to spraviť chceli.
Úprava mojich údajov
Svoje údaje si môžete meniť v menu Nastavenia. Ak máte nejakú VIP právomoc tak si tu môžete zvoliť klub, alebo súťaž na editáciu, meniť svoje kontaktné a osobné informácie a zmeniť svoje heslo. Na zmenu mena a dátumu narodenia majú právo len VIP osoby. K svojim údajom si môžete pridať aj fotografiu vo formáte jpeg s maximálnou veľkosťou 500kB. Iný formát nie je povolený.
Osoba s právami na administráciu klubu
Mám právo administrácie klubu. Čo s ním?
Vďaka právu na administráciu klubu môžete spraviť ľubovolnú operáciu s daným klubom. Právo samo o sebe zaručuje len právo na zmenu údajov klubu (kontaktné údaje + názov klubu a mesto, v ktorom je) a právo na prideľovanie ľubovolných práv k tomuto klubu. Teda samotného práva na administráciu klubu, právo na administráciu členov a právo na prihlasovanie tanečníkov na súťaže. Tieto dve práva sú popísane nižšie. Štandartne má vedúci klubu všetky tieto tri právomoci. Užívateľ si z "bezpečnostných" dôvodov nemôže sám sebe odobrať právo na administráciu klubu. Pri prideľovaní práv si užívateľ môže zvoliť komu chce právo pridať. Môže ho pridať nejakej existujúcej osobe v systéme, ktorá má prívlastok VIP. Ďalej ho môže prideliť členovi svojho klubu. V zozname ktorý sa mu zobrazí po kliknutí na túto možnosť sa zobrazia všetci aktívni členovia klubu. Ak ste ešte svojho člena nepridali, musíte ho najskôr pridať. Ako na to sa dozviete tu
Mám právo administrácie členov klubu. Čo s ním?
Právo administrácie členov klubu Vám umožňuje pridávať členov zvoleného klubu, a editovať ich údaje. Nemáte právo pridávať, alebo odoberať právomoci.
Medzi editovateľné údaje patrí meno člena, dátum narodenia, jeho pohlavie a či je tanečníkom, alebo nie. Systém Vás upozorní, ak zadávate priezvisko, alebo dátum narodenia, ktoré sa už vo vašom klube nachádza. Ak napriek tomu chcete tohoto člena pridať, zaškrtnite možnosť "Dvojnásobné meno/dátum".
V možnosti editácie údajov môžete meniť údaje členov. V prípade, že je člen tanečníkom a je prihlásený na nejakú súťaž, ktorá sa ešte neskončila, tak môžete meniť len jeho meno. Z praktických dôvodov nesmiete meniť dátum narodenia, pohlavie a či je tanečník, alebo nie. Ak tieto údaje potrebujete zmeniť, tak musíte tanečníka zo súťaže odhlásiť a znova ho prihlásiť. V prípade, že by to znamenalo zvýšenie štartového, kontaktujte administrátora .
Máte právo vidieť automaticky generované heslo ľubovoľného člena zvoleného klubu, ktorý ešte nebol prihlásený do systému. Po prihlásení člena do systému heslo automaticky zmizne zo zoznamu. Funkcia slúži na "rozdávanie" hesiel medzi členov klubu.
Funkcia možnosti vylúčenie člena z klubu je jasná z názvu. Podstatné je, že týmto nezmažete osobu so systému, ale ju len označíte, že nepatrí do vášho klubu. Od tejto doby bude osoba považovaná za neaktívneho člena a nebude figurovať v žiadnych zoznamoch, ak o to užívateľ explicitne nepožiada. Takúto osobu je možné vložiť do iného klubu (určené na prestup osôb).
Právo na vloženie tanečníka z iného klubu je určené na prestupovanie tanečníkov. Nie je vhodné vytvoriť nového tanečníka miesto prijatia starého z bývalého klubu. Pri vytvorení sa vytvorí nové číslo licencie a všetky úspechy dosiahnuté tanečníkom sa zabudnú, respektíve ostanú uložené pri "starom" tanečníkovi
Mám právo prihlasovať tanečníkov na súťaže. Čo s ním?
Toto právo je oddelené od práva na administráciu tanečníkov hlavne kvôli tomu, že ho môžete poskytnúť vedúcemu iného klubu, aby mohol prihlasovať vašich tanečníkov na súťaž (napríklad pre zmiešaných duách, alebo skupinách). Vedúci "cudzieho" klubu teta môže prihlasovať tanečníkov, ale nemá akékoľvek právo na ich editáciu.
Osoba vlastniaca toto právo prihlasuje tanečníkov na zvolenú súťaž. Po kliknutí na prihlásenie tanečníka/skupiny tanečníkov sa objaví menu so zoznamom disciplín danej súťaže a prípadne zoznamom klubov, na ktoré mám ešte okrem aktuálne zvoleného klubu právo. Bez ohľadu na to, z koľkých klubov prihlasujem tanečníkov, na súťaži budu súťažiaci figurovať ako tanečníci zvoleného klubu. Teda ich "domáci" klub nebude figurovať nikde, ani v štartovnej listine. Je to spravené takýmto spôsobom hlavne z technických dôvodov. V ďalšom menu je taký počet okienok na výber tanečníkov, koľko je maximálny možný počet tanečníkov vybranej disciplíny. System povoli len tanecnikov danej vekovej kategoria a o dva roky mladsich. Minimum 50% z danej vekovej kategorie a rozdiel troch rokov pri duu zatial nekotnroluje, bude dorobené v skorej budúcnosti. Systém kontroluje minimálny potrebný počet tanečníkov a to, či ste nezadali jedného tanečníka do tej istej súťažnej skupiny 2 krát. Pri zadávaní disciplíny, kde je 3 a viac tanečníkov je povinný názov choreografie. Slúži na identifikáciu v štartovnej listine.
Odhlásenie tanečníka/skupiny tanečníkov je trvalé a nie je možné ho zobrať späť. Skupinu je možné len znova prihlásiť.
Editácia tanečníka/skupiny tanečníkov je určená na zmenu tanečníkov v určitej skupine. Pri použití tejto možnosti sa nemení dátum prihlásenia na súťaž, takže ak ste sa prihlásili pred deadlinom a opravuejte po deadline, tak neplatíte zvýšené štartovné. Je možná ľubovolná výmena tanečníkov, stačí dodržať vekovú kategóriu. V prípade, že sú prihlásení tanečníci z viacerých klubov, osoba, ktorá edituje skupinu tanečníkov získa automaticky právo na prihlasovanie tanečníkov týchto klubov (aj keď ho tejto osobe nik nepridelil). Toto právo získa len pre danú skupinu a len do tej doby, kým v nej budú tanečníci iných klubov.
Informácie o štartovnom a "mojich" tanečníkoch na súťaži slúžia na získavanie podrobnejších informácii o zozname tanečníkov na súťaži, štartovnom, zozname prihlásených skupín a tak ďalej
Osoba s právami na administráciu súťaže
Mám právo organizovať súťaž. Čo s ním?
Toto právo umožňuje akúkoľvek editáciu súťaže. Umožňuje meniť kontaktné údaje, údaje o súťaži (dátum, deadliny, miesto súťaže, názov, ...). Žiadny dátum nemôže byť menší ako aktuálny deň.
Umožňuje pridávať a odoberať discipíny. Pri odobraní disciplíny sa z nej autmoaticky odhlásia všetci prihlásení tanečníci!!! Takže experimentovať sa neoplatí. Meniť je možné len typ súťaže (napr. Majtrovstvá Slovenska -> Pohár). Zmena disciplíny, alebo kategórie nie je z praktických dôvodov možná. Funkcie zmeny typu ešte nie sú implementované, dorobia sa v skorej budúcnosti.
Toto právo mi umožní pridať ľubovolný počet dokumentov k tejto súťaži.
Všetky tieto právomoci môžem dať ľubovolnej osobe v systéme.
Ako organizátor súťaže mám právo na podrobné informácie o prihlásených súťažiacich, súťažných skupinách, kluboch a štartovných poplatkoch všetkých klubov.
Mám právo vedúceho súťaže. Čo s ním?
Toto právo zatiaľ neposkytuje žiadne výhody. Keď prijdem na to, aké môže poskytovať, dorobím ich.
Postupy pri základných úkonoch
Prihlásenie sa do systému
V pravom menu Vstup do systému kliknite na položku Login. Musíte zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Prihlasovacím menom je štandartne číslo vašej licencie bez úvodných núl! Po prihlásení do systému si môžete zvoliť vaše vlastné prihlasovacie meno. Potom platí ako login vaše číslo licencie a zároveň prihlasovacie meno. Heslo je po pridaní do systému pridané automaticky, vie ho zistiť administrátor tanečníkov v danom klube. Po prihlásení ho môžete zmeniť. Po vašom prvom prihlásení zmizne administrátorovi zo zoznamu vaše heslo, takže ho už nikdy viac nebude môcť vidieť. Prihlásiť sa môžete len aktuálnym heslom, pôvodné heslo po zmene neplatí. Pri zabudnutí hesla kontaktujte administrátora systému. Vaše heslo sa nedá nijako zistiť, ukladá sa zašifrované. Heslo sa dá len zmeniť.
Nechcem pracovať so systémom, chcem svoje právomoci prenechať členovi/nečlenovi klubu
Táto možnosť je určená pre osoby, ktoré určil administrátor ako primárnych vedúcich klubu, ale nechcú pracovať so systémom. Túto možnosť a aj všetky právomoci môžete prenechať niekomu inému. Potrebujete pridať člena klubu, ktorý bude Váš klub spravovať a následne mu priradiť právomoci. Ako to spraviť je krok po kroku popísané v nasledujúcich dvoch bodoch.
Potrebujem pridať člena klubu
Túto možnosť má administrátor klubu a osoby, ktorým administrátor klubu pridelil právo administrácie tanečníkov. Postup je nasledovný:
Po prihlásení do systému skontrolujte aktuálne zvolený klub (je zobrazený v hornom menu pod nápisom Informačný systém STO D IDO). Ak chcete klub zmeniť, kliknite na Nastavenia a následne Zvoliť si klub na editáciu.
V ľavom menu Administrácia zvoleného klubu kliknite na Administrácia členov. Objaví sa Vám menu v ktorom zvolíte Pridanie nového člena. Vyplňte formulár s menom, priezviskom, dátumom narodenia, zvoľte pohlavie a označte či ide o tanečníka alebo nie. Je dôležité, aby boli údaje zadané správne, pretože s týmito údajmi bude tanečník/člen klubu prihlasovaný na každú súťaž. Po vyplnení kliknite na Pridaj člena. Je možné, že sa v klube objavia dvaja tanečníci s rovnakým menom, alebo s rovnakým dátumom narodenia. Aby nedošlo k nechcenému dvojnásobnému zadaniu jedného člena, systém sa pri zadaní mena, alebo dátumu, ktorý už má v databáze, pre istotu opýta, či skutočne chcete pridať daného člena. Ak áno, zaškrtnite vo formulári dvojnásobné meno/dátum. Po pridaní nového člena klubu sa Vám zobrazí potvrdenie, jeho prihlasovacie meno a heslo. Môžete pokračovať v ďalšom zadávaní.
Potrebujem priradiť právo nejakej osobe
Túto možnosť má administrátor klubu. Skontrolujte si zvolený klub (popísané v predchádzajucom bode). Z menu Administrácia zvoleného klubu vyberiete možnosť Administrácia klubu. V zobrazenom menu máte pod položkou Administrácia VIP osôb pre správu klubu 3 možnosti. Všetky tri možnosti znamenajú v podstate to isté, rozdiel je v zozname osôb, ktoré budú ponúknuté na zmenu právomocí. Prvá možnosť ponúkne všetky VIP osoby v systéme bez ohľadu na klubovú príslušnosť. Druhá položka ponúkne všetkých členov vášho klubu (pravdepodobne najčastejšie používaná možnosť). Tretia osoba ponúkne vytvorenie novej osoby. Táto osoba nebude členom Vášho klubu.
Ak zvolíte prvú, alebo druhú možnosť, vyberiete zo zoznamu osôb nejakú osobu, priradíte jej právomoci a potvrdíte Uložiť osobu. Pri tretej možnosti musíte napísať meno a priezvisko osoby a následne jej priradiť právomoci. Po uložení tejto osoby sa Vám zobrazí jej prihlasovacie meno a heslo, ktoré si musíte zapísať a danej osobe ho následne povedať.
Potrebujem prihlásiť člena na súťaž (z jedného, alebo viacerých klubov)
Túto možnosť má administrátor prihlasovania na súťaže. V prvom rade musíme vybrať správny klub a správnu súťaž. Zvolíme si to v Nastaveniach. V prípade, že ste nenašli požadovanú súťaž, skotrolujte si svoje obdobie, ktoré je zobrazené v pravom hornom rohu. Keď máme všetko vybrané, zvolíme si z ľavého menu Prihlasovanie na súťaž. Zobrazia sa nám informácie o deadlinoch súťaže a aktuálnom obodobí čo sa týka platenia štartovného. Máme možnosť prihlásiť, odhlásiť, alebo zmeniť tanečnínka, alebo skupinu tanečníkov. Po kliknutí na Prihlásenie tanečníka/skupiny tanečníkov na súťaž vyberieme disciplínu danej súťaže. V prípade, že máme povolené prihlasovanie z viacerých klubov, zobrazia sa nám aj povolené kluby. Z tohoto zoznamu ich vyberáme tlačítkom myši. Pre zvolenie viacerých klubov použijeme klávesu CTRL. Pri držaní klávesy CTRL a kliknutí na označený klub sa nám tento klub odznačí. Máme teda zvolenú disciplínu, vyberiem si kluby a klikneme na vyber disciplínu. Systém Vás presunie na ďalšiu obrazovku. Na nej máte formulár s takým počtom vyberacích líšt, koľko je maximálny počet tanečníkov v danej kategórii. Ak je počet tanečník 3 a viac, ste povinný zadať názov choreografie. Systém kontroluje, aby ste neprihlásili dva krát toho istého tanečníka do jednej tanečnej skupiny a minimálny počet tanečníkov v skupine (nemôžete teda prihlásiť do skupiny len dvoch tanečníkov). Nekontroluje zatiaľ 50% tanečníkov z danej vekovej kategórie a rozdiel troch rokov pri duu. Tieto kontroly budú dorobené čoskoro.Po vybratí tanečníkov a potvrdení prihlásenia tanečníka na súťaž Vás bude systém informovať o úspešnom prihlásení a ponúkne ďalšie možnosti.
Potrebujem získať informácie o prihlásených súťažiacich na súťaž za môj klub
Túto možnosť má osoba s právom na prihlasovanie tanečníkov na súťaž. Po zvolení správneho klubu, súťaže a obdobia (popísané v predchádzjúcich bodoch) Si vyberieme z menu Administrácia zvoleného klubu položku Prihlasovanie na súťaž. V hlavnom okne si vyberieme položku Informácie o štartovnom a "mojich" súťažiacich na súťaži. Máme na výber 4 možnosti. Informácie o štartovnom Vám poskytnú celkovú sumu štartovného za Váš klub na danej súťaži. Zoznam súťažiacich prihlásených na súťaž poskytne prehľad súťažiacich z vášho klubu, ktorí sú prihlásení na danú súťaž. Každý súťažiaci je zobrazený len jeden krát a je pri ňom údaj, v koľkých disciplínach tancuje. Ďalej sú v ponuke možnosti Zoznam súťažiacich prihlásenýcn na súťaž s prehľadom disciplín a Zoznam súťažných skupín na súťaži s prehľadom disciplín. Položky poskytnú prehľad o prihlásených tanečníkoch s Vášho klubu. V prvom prípade je v zoznam každý tanečník zvlášť, v druhom prípade sú v prehľade ako položky súťažné skupiny (teda sóla, duá, skupiny, formácie, ... ). Všetky položky sa zobrazujú tomu, za koho je daná súťažná skupina prihlásená na súťaž!!! To znamená, že ak je niekto členom klubu A, ale je prihlásený na súťaž za klub B, bude v zoznane súťažiacich klubu B!!!
Potrebujem upraviť údaje o klube / pridať súbor na stiahnutie
Povolenie na túto funkciu má administrátor klubu. Skotrolujeme si zvolený klub a v ľavom menu v Administrácii zvoleného klubu vyberieme položku Administrácia klubu. Pre zmenu kontaktných údajov si môžeme zvoliť dve možnosti. Pri možnosti Ulož moje údaje ku klubu systém priradí vaše kontaktné údaje ako kontaktné údaje klubu. Po potvrdení možnosti sa Vám zobrazí formulár, kde môžete meniť údaje o klube, pričom predvolené budú (ako som spomínal) Vaše. V prípade, že chcete len zmeniť údaje klubu a tieto sú odlišné od vašich kontaktných údajov, použite možnosť Zmena údajov klubu. Ak chcete ku klubu pridať nejaký dokument na stiahnutie, urobíte to pomocou položky Nahraj dokument ku klubu. Pomocou jednoduchého formulára si vyberiete cestu k dokumentu na vašom disku a napíšete krátky popis dokumentu a nahráte súbor. Maximálna veľkosť súboru je 2 MB. Môžete si zvoliť, či daný súbor budete môcť mazať len Vy, alebo každý s právom na administráciu daného klubu. Túto možnosť zvolíte zaškrtávacím boxom v danom formulári.
Potrebujem upraviť údaje o súťaži / pridať súbor na stiahnutie
Povolenie na túto funkciu má administrátor súťaže. Skotrolujeme si zvolenú súťaž a v ľavom menu v Administrácii zvolenej súťaže vyberieme položku Edituj súťaž. Pre zmenu kontaktných údajov si môžeme zvoliť dve možnosti. Pri možnosti Ulož moje údaje k súťaži systém priradí vaše kontaktné údaje ako kontaktné údaje súťaže. Po potvrdení možnosti sa Vám zobrazí formulár, kde môžete meniť údaje o súťaži, pričom predvolené budú (ako som spomínal) Vaše. V prípade, že chcete len zmeniť údaje klubu a tieto sú odlišné od vašich kontaktných údajov, použite možnosť Zmena údajov klubu. Ak chcete k súťaži pridať nejaký dokument na stiahnutie, urobíte to pomocou položky Nahraj dokument k súťaži. Pomocou jednoduchého formulára si vyberiete cestu k dokumentu na vašom disku a napíšete krátky popis dokumentu a nahráte súbor. Maximálna veľkosť súboru je 2 MB. Môžete si zvoliť, či daný súbor budete môcť mazať len Vy, alebo každý s právom na administráciu danej súťaže. Túto možnosť zvolíte zaškrtávacím boxom v danom formulári.