Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 20.02.2023 17:10:43
Názov: ČLENSKÉ platby 2023
INFO k platbe členského. Prihlášky v prílohe
Do 15.1. 2023 bolo treba uhradiť členské (obnoviť členské z r.2022) za klub a za "starých" členov (po 15.januári sa platba navýšila o 5 eur zápisného)
Pán Viťazka posielal v decembri tabuľky, tie bolo treba vyplniť a spolu s úhradou zaslať
evidencny@szts.sk prípadne kópiu miroslav@stelladance.sk

Info bolo a je od 7.12. aj na webe SZTŠ
http://www.szts.sk/sk/news/show/1412

PRIPOMÍNAME :

1. Tabuľku „minuloročných“ členov ste posielali do 15.1. s kópiou úhrady!

2. Všetky Úhrady licencie a členské (za nových aj starých členov) treba rozdeliť na 2 platby s rôznym VS
(VS pre platbu členského 130 VS pre platbu licencií 160 )

3. Obe úhrady idú na rovnaký účet (rôzny VS – pozri bod 2) a musia byť PREVODOM
SK24 0200 0000 0037 8827 8158

4. SUMY Členského:
členské na osobu 10,- €
klub 35,-€
zápisné za NOVÉHO člena 5,- €

5. Sumy za LICENCIE
na IDO department/y je 5,- eur na osobu samostatne pre Art, Street, Couple department
licencia národného rozhodcu 10,-€
licencia medzinárodný rozhodca 50,-€ (iba 12 osôb s medzin.licenciou)
licencia sčitateľ 10,- €
licencia tréner 25,- € (iba tí, čo licenciu trénera sztš majú, GARANTI a tréneri 1.-5.stupňa)

6. K novému členovi treba poslať aj prihlášku p. Víťazkovi!!!
• Prihlášku
• Písomný súhlas dotknutej osoby
• Fotku
• Kópiu úhrad členských a licenčných poplatkov v členení podľa jednotlivých sekcii a príslušných VS (môže byť hromadná platba za počet nových členov, za ktorých odošlete prihlášky a príslušné dokumenty dať do jedného emailu)

7. Kópiu zoznamu aj úhrad posielajte aj ALENKE Majeríkovej (kvôli súťažnému systému), nových si v systéme ( http://www.stodido.sk/ ) zapíšte a Alenke pošlite úplný zoznam, za koho ste platili v ABECEDnom poradí ) majerikova.alena@gmail.com

8. V prípade prihlásenia NOVÉHO klubu treba:
- stanovy, ktoré zodpovedajú požiadavkám Zákona o športe
- trénerský garant s licenciou sztš (tréneri 1.-5.stupňa) – jeho diplom a potvrdenie o výpise z registra trestov (Poplatky za trénera pozri v bode 4.a 5.)
- prihlášku KLUBU
- prihlášky členov – okrem vedúceho klubu treba zaregistrovať minimálne 2 osoby
- kópie platieb
• Doklad o pridelení IČO
• Vedúci klubu má byť členom SZTŠ prihlášku + poplatky (bod 4.a 5.)
Všetko NARAZ sa posiela p. Víťazkovi


Platby ČLENSKÉ 2023 [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 20.02.2023)
Prihláška člena SZTŠ [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 20.02.2023)
Prihláška KLUBu do SZTŠ [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 20.02.2023)

Späť na zoznam noviniek