Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 11.08.2022 17:56:47
Názov: PLATBY - medzinárodné IDO súťaž– jeseň 2022
Medzinárodné IDO ročné licencie 20,- Eur na osobu a medzinárodné štartovné 22,- Eur na osobu uhradiť na účet SZTŠ:
SK24 0200 0000 0037 8827 8158
VS 2409 (Poľsko street, DD, HH)
VS 81109 (Skopje jazz, moderna)
VS 151809 (Katrineholm MS DD)
VS 263010 (Graz MS HH)
VS 141911 (Riesa MS show)
Do správy pre prijímateľa napísať: klub, skratku súťaže a počet uhradených licencií a štartovného:
(napr. DEEP MS str 17 lic 17 start
alebo Juventa ME jazz 2 lic 28 start)
Výbor sekcie IDO rozhodol 4.8.2022 o navýšení medzinárodného štartovného na 22,- Eur na osobu (t.j. k pôvodnej sume 20,- Eur 2,- eurá navyše na pokrytie režijných nákladov súvisiacich s prípravou a vedením zahraničnej výpravy) s platnosťou od 1.9.2022 (v prípade, ak sa platí dvojité štartovné, navýšená bude iba jedna z dvoch súm/platieb štartovného – napr. v Poľsku sa platí štartovné za tanečníka street show 22,- Eur a, ak súťaží aj DD alebo HH, alebo DD aj HH, ďalších 20,- Eur; podobne za tanečníka v Grazi 22,- za HH a 20,- za HH battle).
Úhrada musí byť urobená minimálne 5 dní PRED začiatkom súťaže a kópiu úhrady treba zaslať mailom H.Švehlovej


Ešte neboli nahrané žiadne dokumenty

Späť na zoznam noviniek