Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2020

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 55
Názov: Levdance cup
Vedľajší názov: III.kolo Slovenského pohára STO D IDO
Mesto: Levice
Miesto konania: Dom kultúry Družba
Dátum konania: 13.04.2007 - 14.04.2007
Prvý deadline: 05.04.2007
Druhý deadline: 08.04.2007
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor: Centrum voľnéh času Levice, TK Fanatic Funky Fish Levice, Mestské kultúrne stredisko Levice
Adresa: Zástupca organizátora
Milada Hitzingerová 0903 589789
Veronika Zimová 0908155417
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
ČASOVÝ HARMONOGRAM [ xls ] (nahral Alena Majeríková dňa 03.04.2007)
Scating [ xls ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 21.04.2007)
 
Štartovné:
sólo dievčatá: 100 / 200 EUR
sólo chlapci: 100 / 200 EUR
duo: 100 / 200 EUR
skupina: 50 / 100 EUR
 
Harmonogram: PIATOK
DVK DD d
DVK DD ch
JVK DD duo
JVK HH d
HVK DD d
HVK DD duo

SOBOTA
DVK HH d
DVK HH ch
DVK DD skupina
JVK DD d
JVK HH duo
JVK SD d
JVK SD duo
HVK DD muži
HVK DD skupiny
HVK HH skupina
 
Funkcionári: Vyhlasovateľ súťaže: STO D IDO

Vedúci súťaže: Marián Antálek
Tajomník: Alena Majeríková
Odborný dozor: Ivan Šenšel
Sčítatelia: Lukáš Eštvanc, Ľubica Chlebová
Porota: Hana Švehlová, Bohumil Kadúc, Monika Betinská, Ingrid Vraníková, Anna Antálková, Dobrava Škvaridlová, Milada Hitzingerová
Doplnkový porotca: Soňa Kardošová
 
Ďalšie informácie: HH sólo JVK sa semifinále a finále uskutoční vo forme battle

UBYTOVANIE:
Ponúkame internátne ubytovanie v Leviciach v hodnote 250,- Sk
!!!UPOZORNENIE!!!
UZÁVIERKA UBYTOVANIA JE 20.MARCA 2007

STRAVA:
raňajky: 50,- Sk
obed: 90,- Sk
večera 90,- Sk

Strava je zabezpečená v objekte súťaže:
DK Družba Levice, okrem piatka obeda to je v Pivovarskej reštaurácii cez cestu, nakoľko vydávajú v DK Družba obedy pre zamestnancov, ale už večera a v sobotu celý deň strava bude v objekte Družby.

Termín zaplatenia štartovného, stravy, ubytovania: 30.3.2007 + menný zoznam na ubytovanie a počet objednaný raňajok, obedov a večier na
adresu:

Milada Hitzingerová, Severná 12, 934 O1 Levice, t.č.0903 589 789

Účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Levice
č.ú.: 0222812928/0900
strava: Variab.symb.: 111
ubytovanie: Variab.symb. 222
štartovné: variab. symb. 333

Správa pre príjimateľa: názov tanečného klubu

Poplatok za videokameru je 250,- Sk priamo na mieste konania súťaže.
 
VIP osoby súťaže: Hitzingerová Milada  (19), Fanatic