Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2020

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 492
Názov: TANEČNÉ DIALÓGY
Vedľajší názov: konferencia 3 sekcií SZTŠ
Mesto: Prešov
Miesto konania: Grimmy dance center, Tkáčska 3
Dátum konania: 09.11.2019
Prvý deadline: 06.11.2019
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
Prihláška TANEČNE DIALOGY [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 31.10.2019)
 
Štartovné:
 
Ďalšie informácie: Konferencia pre zástupcov klubov zo všetkých 3 sekcií SZTŠ (Tanečný šport, módne tance a disciplíny IDO a Rock and roll)

Obsah :
1. Informačné prednášky o jednotlivých sekciách.
(predstavenie každej sekcie; história, vývin, úspechy, postavenie vo svete a tiež perspektíva a priority jednotlivých sekcií); možnosti a prieniky budúcich spoločných aktivít sekcií
2. Diskusia o legislatíve, problémoch... priestor pre zástupcov klubov
3. Workshopy z vybraných štýlov sekcií SZTŠ (celkovo 3, trvanie 45-50 minút) s lektormi s medzinárodnou skúsenosťou!

Podujatie „Tanečné dialógy“ sa uskutoční súbežne s podujatím „Keď to ženy roztočia ....“, ktoré spoluorganizuje Slovenský olympijský a športový výbor, komisia ženy a šport

PROGRAM:
9:00 - 9:30 registrácia, otvorenie
9:30 - 11:30 tanečné dialógy – prezentácia sekcií a otvorené diskusné fórum
11:45 - 12:30 workshop
12:45 - 13:30 workshop
13:45 - 14:30 workshop

Náklady: 2 osobám z prihlásených klubov bude preplatené cestovné vo výške verejného dopravného prostriedku z miesta sídla klubu
PRIHLASOVANIE (formulár v prílohe)
Emailom na svehlova.stodido@gmail.com do 6.11.2019
Kapacita praktických tanečných workshopov je limitovaná!
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK