Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2020

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 467
Názov: Mimoriadne VZ SZTŠ
Mesto: Bratislava
Miesto konania: Pekná cesta 2/A, TK UNI Dance
Dátum konania: 11.09.2019
Prvý deadline: -
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
pozvánka MVZ SZTŠ [ pdf ] (nahral Hana Švehlová dňa 28.08.2019)
Navrh Stanov SZTŠ 2019 [ pdf ] (nahral Hana Švehlová dňa 28.08.2019)
Pripomienky sekcie IDO k Stanovám [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 28.08.2019)
Poverenie k zastupovaniu MimVZ 2019 [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 28.08.2019)
 
Štartovné:
 
Harmonogram: Začiatok o 15:00
Prezentácia delegátov 14.15 – 14.50
Program VZ
1. Otvorenie zasadnutia a privítanie hostí
2. Voľba predsedu MVZ a predsedníctva MVZ
3. Voľba predsedov a členov mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
4. Voľba skrutátorov
5. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6. Správa mandátovej komisie
7. Schválenie programu rokovania
8. Zmeny materiálov prislúchajúcich do výlučnej kompetencie VZ – Stanovy SZTŠ
9. Voľba zástupcu športovcov
10. Spolupráca SZTŠ a AŠPV
11. Záver
 
Ďalšie informácie: Mimoriadne Valné zhromaždenie SZTŠ k úprave STANOV SZTŠ
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK  

Späť na prehľad