Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 29.05.2022 21:49:25
Názov: Porušenie pravidiel

Pri kontrole účastníkov MSR bolo zistené, že jeden tanečník súťažil v nesprávnej vekovej kategórii – v mladšej – hoci vekovo už zodpovedal zaradeniu do staršej vekovej kategórie. S ohľadom na skutočnosť, že toto pochybenie bolo vedomé a zámerné Výbor sekcie IDO rozhodol o vyradení tanečníka z výsledkovej listiny a úprave poradia tanečníkov. Vedomé a zámerné pochybenie vo veci vekového zaradenia je veľmi závážné a aj medzinárodne je mimoriadne prísne hodnotené a postihované, preto jeho posúdenie a potrestanie musí byť tomu zodpovedajúce.
Niektoré slovenské pohárové a festivalové súťaže umožňujú isté ojedinelé výnimky vo veci vekového zaradenia (najmä choreografie) – ale naozaj iba v prípade ak to nie je majstrovská súťaž a vtedy je výnimka vopred vyžiadaná, odôvodnená a schválená.
Najsmutnejšie na celej situácii je postihnutie ostatných tanečníkov zo skupiny, ktorí doplatili na chybu jedného tanečníka (resp. RODIČA daného tanečníka).
PROSÍM, v prípade akýchkoľvek nejasností, vekových problémov, kontaktujte vždy vedenie sekcie – niekedy vieme nájsť riešenie a odporučenie, ALE vedomé porušovanie súťažných pravidiel (aj tých vekových) budeme vždy sledovať a postihovať.


Ešte neboli nahrané žiadne dokumenty

Späť na zoznam noviniek