Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 1
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 06.03.2019 22:31:08
Názov: Štatutár klubu - informovať MV SR
POZOR!!! Od 1.1.2019 každému občianskemu združeniu v SR vyplýva povinnosť nahlásiť na Sekciu vnútornej správy Ministerstva vnútra SR listom s overeným podpisom štatutára informácie o právoplatnom štatutárovi (+ doklady viažuce sa k jeho voľbe, napr.zápisnica z VZ).
Termín je najneskôr do 30.6.2019.
V prílohe VZOR dokumentu


Info o štatutárovi 2019 [ rtf ] (nahral Hana Švehlová dňa 06.03.2019)

Späť na zoznam noviniek