Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 535
Názov: MSR ART Jazz Moderna Show
Vedľajší názov: MSR a SP
Mesto: Bratislava
Miesto konania: hala Mladosť, Trnavská ulica
Dátum konania: 15.10.2021 - 16.10.2021
Prvý deadline: 04.10.2021
Druhý deadline: 07.10.2021
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
Predbežný časový harmonogram [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 12.10.2021)
 
Štartovné:
sólo dievčatá: 8 / 8 EUR
sólo chlapci: 8 / 8 EUR
duo: 8 / 8 EUR
skupina: 5 / 5 EUR
formácia: 4 / 4 EUR
 
Harmonogram: bude prispôsobený hygienickej situácii
 
Funkcionári: POROTA:
Benito
Magdaléna Čaprdová
Vlado Klement
Barborka Žilinková
Tamara Olejárová
Božena Iváková
Genci Berisha
doplnkovo: Miroslava Porubänová

Vedúca súťaže: Alenka Majeríková
Odborný dozor: Hana Švehlová
Sčítatelia: Martin Švehla a Filip Majerský
 
Ďalšie informácie: čierny baletizol, čierne pozadie

ŠTARTOVNÉ uhradiť na účet sekcie IDO MT SZTŠ
SK02 0200 0000 0037 7908 6058
VS 151021
do správy pre prijímateľa klub startovne MSR
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK