Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 413
Názov: Regionálna konferencia Bratislava a západ
Mesto: Bratislava
Miesto konania: UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta 1
Dátum konania: 11.01.2018
Prvý deadline: -
Druhý deadline: -
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Ešte neboli definované žiadne disciplíny

Pripojené súbory:
PLATBY členské aktual.7.1. [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 08.01.2018)
Prihláška KLUBu [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 03.01.2018)
Prihláška člena 2018 [ docx ] (nahral Hana Švehlová dňa 03.01.2018)
Zoznam členov 2018 VZOR [ xls ] (nahral Hana Švehlová dňa 05.01.2018)
Info o klube 2018 VZOR [ xls ] (nahral Hana Švehlová dňa 05.01.2018)
Zápis regionálne konferencie 2018 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 17.01.2018)
 
Štartovné:
 
Harmonogram: 8:30-10:30
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- rôzne
 
Ďalšie informácie: Pre všetkých záujemcov o bližšie informácie o fungovaní v Slovenskom zväze tanečného športu (SZTŠ - jediný oficiálne registrovaný a uznaný tanečný zväz na Slovensku) sekcii IDO (hip-hop, disco, street dance, show dance...) je určená "Regionálna konferencia"
Ktorá sa bude konať na troch miestach!!! Môžete prísť v o svojom regióne , alebo v niektorom inom!

11.1.2018 od 8:30-10:30 "ZÁPAD" a BRATISLAVA (UNI Dance, Krasňany, Pekná cesta)
13.1.2018 od 10:00-12:00 hod.- "VÝCHOD"- ktorá sa bude konať v GRIMMY, Tkáčska 3, Prešov
14.1.-- "STRED"- V priestoroch DEEP MARTIN (všetky info čoskoro)

Dozviete sa veľa zaujímavého a potrebného, kedže je v platnosti od roku 2017 nový zákon o športe (tanečný šport tiež zahŕňa).
Dozviete sa o povinnostiach ale aj právach a mpžnostiach (je jedno či ste člen SZTŠ-IDO, alebo nie... zákon platí pre všetkých). O potrebnom vzdelaní a podmienkach vedenia tréningov, o súťažiach, organizovaní súťaží,...
Okrem toho aj ďalšie potrebné informácie k súťažiam, poriadkom, prihlasovaniu, nomináciám.....

Vo vlastnom záujme využite príležitosť byť informovaný, zvlášť keď prídu informácie priamo "k Vám"
Konferencia je určená vedúcim, riaditeľom, zástupcom tanečných klubov, tanečných škôl, ZUŠ, CVČ...

Svoju účasť a počet osôb, nahláste Hanke Švehlovej (0905 898 762).
Harmonogram konferencie:
- aktuálne poriadky
- prihlasovanie na medzinárodné súťaže
- hodnotenie súťaží
- evidencia tanečníkov
- nový zákon o športe (tanečný šport)
- rôzne

Stretnutie vedúcich klubov (prípadne ich zástupcov)
Svoju účasť a počet osôb, prosím , nahláste H.Švehlovej 0905898762

V prílohe máte dôležiteé pokyny a tabulky na vyplnenie k platbe členského - treba uhradiť do 15.1.2018!!!
 
VIP osoby súťaže: Švehlová Hana  (36), Spektrum TK