Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 389
Názov: DEEP Dance League DD,HH a ďalšie
Mesto: Martin
Miesto konania: Športová hala Martin-Podháj
Dátum konania: 28.04.2018 - 29.04.2018
Prvý deadline: 24.04.2018
Druhý deadline: 24.04.2018
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
UPRAVENÝ časový harmonogram [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 24.04.2018)
 
Štartovné:
sólo: 5 / 10 EUR
sólo dievčatá: 5 / 10 EUR
sólo chlapci: 5 / 10 EUR
duo: 5 / 10 EUR
skupina: 3 / 6 EUR
formácia: 2 / 4 EUR
 
Harmonogram: TELEFONICKÁ prezentácia (pre oba dni) v piatok 27.apríla dopoludnia 9:30-11:00 na tel.č. 0918952750 Po uvedenom čase PÍŠTE sms!!!

Superfinále: Športová hala, Martin - Sobota 28. 4. 2018

MINI disco dance solo
MINI disco dance duo
MINI disco dance skupina
MINI disco dance formácia
DVK disco dance solo chl.+dievčatá A B C
DVK disco dance duo A B
DVK disco dance skupina A B
DVK disco dance formácia

JVK disco dance solo chl.+dievčatá A B C
JVK disco dance duo A B
JVK disco dance skupina A B
JVK disco dance formácia

HVK disco dance solo chl.+dievčatá
HVK disco dance duo
HVK disco dance skupina A
HVK disco dance formácia

ADULT II disco dance skupina
ADULT II disco dance formácia

DVK dance show skupina
DVK dance show formácia

JVK dance show skupina
JVK dance show formácia

HVK dance show skupina
HVK dance show formácia


Športová hala, Martin - Nedeľa 29. 4. 2018

MINI hip hop solo
MINI hip hop duo
MINI hip hop skupina
MINI hip hop formácia
DVK hip hop solo chlapci
DVK hip hop solo dievčatá A B
DVK hip hop duo
DVK hip hop skupina
DVK hip hop formácia

JVK hip hop solo chlapci
JVK hip hop solo dievčatá A B
JVK hip hop duo
JVK hip hop skupina
JVK hip hop formácia

HVK hip hop solo chlapci
HVK hip hop solo dievčatá
HVK hip hop duo
HVK hip hop skupina
HVK hip hop formácia

ADULT II hip hop skupina
ADULT II hip hop formácia


DVK street dance show skupina
DVK street dance show formácia

JVK street dance show skupina
JVK street dance show formácia

HVK street dance show skupina
HVK street dance show formácia
 
Funkcionári: Usporiadateľ: SZUŠ M. Haľamovej, Martin, SCVČ TK DEEP, Deep Dance Center s.r.o, Deep Production
Vyhlasovateľ: Sekcia IDO SZTŠ
Zodp. zástupca: Miroslav Frolo
Účasť v súťaži: pre členov i nečlenov SDIDO

Vedúci súťaže: Alena Majeríková
Porota: Porotcov určuje organizátor po odsúhlasení Prezídiom SDIDO
Sčitateľ: Martin Švehla, Filip Majerský
Odborný dozor: Hana Švehlová
 
Ďalšie informácie: Prezentácia: telefonicky večer pred súťažou

Porada poroty: hodinu pred začiatkom súťaže

Ceny: diplomy, medaily, poháre

Informácie: www.ddl.tkdeep.sk, www.stodido.sk

strava: bufet na mieste, v meste – cca. 5 min.

tanečná plocha: 12x10 m, povrch: baletizol

Vstupné: 7 €/ osoba / deň / Superfinále Športová hala Podháj
deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 60 rokov, ZŤP - 4,-/osoba/deň

Foto a video bez poplatkov

Pre tanečný klub s 1 – 10 prihlásenými: + 1 identifikačný náramok
Pre tanečný klub s 11 – 20 prihlásenými: + 2 identifikačné náramky
Pre tanečný klub s viac ako 20 prihlásenými: + 3 identifikačné náramky


Súťaž bude riadená podľa týchto propozícií a Súťažného poriadku SDIDO.

Prosím vedúcich klubov, aby doklad o úhrade štartovného za celý klub poslali do piatku pred súťažou do 12.00 h. na email cvcdeep@gmail.com, alebo priniesli vytlačený ráno na prezentáciu.
Štartovné po 1. Deadline je 1,5 násobok, po druhom deadline 2-násobok.
Uhradené najneskôr v deň druhého deadlinu!
Štartovné sa po deadline nevracia!

IBAN : SK21 5600 0000 0030 2540 4005
BIC kód banky: KOMASK2X
Prima Banka
Variabilný symbol: 1. kolo 012018 Superfinále 022018

 
VIP osoby súťaže: Frolo Miroslav  (1729), DEEP DANCE CLUB  
Švehlová Hana  (36), Spektrum TK