Informačný systém Sekcie disciplín IDO pri SZTŠ a STO

Zvolené obdobie: 2019

Momentálne nie ste prihlásený

Detaily o súťaži

[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]

ID: 388
Názov: DEEP Dance League DD a HH
Mesto: Martin
Miesto konania: Strojár Martin
Dátum konania: 24.02.2018 - 25.02.2018
Prvý deadline: 19.02.2018
Druhý deadline: 19.02.2018
 
Údaje o organizátorovi:
Organizátor zatiaľ neposkytol žiadne kontaktné informácie
 
Disciplíny:
Pripojené súbory:
Platby členské 2018 [ doc ] (nahral Hana Švehlová dňa 18.02.2018)
Jedálny lístok [ docx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 19.02.2018)
Predbežný časový harmonogram [ xlsx ] (nahral Lukáš Eštvanc dňa 20.02.2018)
Zmenený časový harmonogram [ xlsx ] (nahral Hana Švehlová dňa 23.02.2018)
 
Štartovné:
sólo: 5 / 10 EUR
sólo dievčatá: 5 / 10 EUR
sólo chlapci: 5 / 10 EUR
duo: 5 / 10 EUR
skupina: 3 / 6 EUR
 
Harmonogram: Telefonická PREZENTÁCIA pre Disco aj HIP HOP v piatok 23.2. v čase 9:00-10:30 na tel.č. 0918952750 Po 10:30 píšte sms
Uvedené číslo je len k otázkam PREZENTÁCIE!!! Iné informácie o súťaži Vám poskytne ORGANIZÁTOR!!! cvcdeep@gmail.com

 
Funkcionári: Usporiadateľ: SZUŠ M. Haľamovej, Martin, SCVČ TK DEEP, Deep Dance Center s.r.o, Deep Production
Vyhlasovateľ: SZTŠ sekcia IDO

POROTA
Disco:
Edina Tóthová
Zuzana Nezvalová
Zuzana Krivdová
Bohumul Kadúc
Soňa Kardošová
Doplnkovo:
Barbora Ševčíková
Martina Orlická

Hip Hop:
Alexandra Tóthová
Marcela Hrúzová
Mária Hammerle
Pavol Julény
Nataša Cápová
Nikola Dudášová doplnkový porotca

Zodp. zástupca: Miroslav Frolo

Vedúci súťaže: Alena Majeríková

Sčitatelia: Martin Švehla, Tereza Kmecová
Odborný dozor: Hana Švehlová
 
Ďalšie informácie: Prezentácia: telefonicky večer pred súťažou

Porada poroty: hodinu pred začiatkom súťaže

Ceny: diplomy, medaily

Informácie: www.ddl.tkdeep.sk, www.stodido.sk

strava: bufet na mieste, v meste – cca. 5 min.

tanečná plocha: 12x10 m, povrch: baletizol

Vstupenky: 5 € / osoba / deň / Deep dance League DO Strojár
deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 60 rokov, ZŤP - 4,-/osoba/deň

Foto a video bez poplatkov

Pre tanečný klub s 1 – 10 prihlásenými: + 1 identifikačný náramok
Pre tanečný klub s 11 – 20 prihlásenými: + 2 identifikačné náramky
Pre tanečný klub s viac ako 20 prihlásenými: + 3 identifikačné náramky


Súťaž bude riadená podľa týchto propozícií a Súťažného poriadku SZTŠ sekcie IDO.

Prosím vedúcich klubov, aby doklad o úhrade štartovného za celý klub poslali do piatku pred súťažou do 12.00 h. na email cvcdeep@gmail.com, alebo priniesli vytlačený ráno na prezentáciu.
Štartovné po 1. Deadline je 1,5 násobok, po druhom deadline 2-násobok.
Uhradené najneskôr v deň druhého deadlinu!
Štartovné sa po deadline nevracia!

IBAN : SK21 5600 0000 0030 2540 4005
BIC kód banky: KOMASK2X
Prima Banka
Variabilný symbol: 1. kolo 012018 Superfinále 022018
 
VIP osoby súťaže: Frolo Miroslav  (1729), DEEP DANCE CLUB  
Švehlová Hana  (36), Spektrum TK