Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO)

Zvolené obdobie: 2023

Momentálne nie ste prihlásený

Aktuality

Celkový počet záznamov: 15
Zobraziť všetky aktuality


Autor: Hana Švehlová
Dátum: 03.10.2023 08:54:59
Názov: Termíny 2024
termíny súťaží a podujatí 2024 nájdete v termínovníku - treba si upraviť "zvolené obdobie" na 2024   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 08.06.2023 12:52:40
Názov: Prihlasovanie NOVÝCH členov do SZTŠ
Od 1.7.2023 prihlasovanie nových členov do SZTŠ bude online (pokyny v prílohe)
V prvom kroku bude online prostredníctvom informačného systému zväzu. Cieľom tohto kroku je ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 06.06.2023 18:30:39
Názov: POPLATKY pri účasti na medzinárodných súťažiach
POPLATKY:
32,- Eur štartovné na osobu (prvé, napr. všetky HH disciplíny a poppin´)
30,- Eur štartovné na osobu druhé (pri súťažení aj v battle súťažiach)
30,- Eur na ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 06.03.2023 09:46:53
Názov: Hip Hop skupiny
Hip Hop skupiny: Dĺžka ukážky na slovenských súťažiach 1:30
Dĺžka na medzinárodných 2 minúty
   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 20.02.2023 17:10:43
Názov: ČLENSKÉ platby 2023
INFO k platbe členského. Prihlášky v prílohe
Do 15.1. 2023 bolo treba uhradiť členské (obnoviť členské z r.2022) za klub a za "starých" členov (po 15.januári sa platba ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 01.02.2023 19:08:53
Názov: Valné zhromaždenie a VK sekcie IDO
Rezervujte si termín - Valné zhromaždenie SZTŠ a Výročná konferencia sekcie IDO MT sa uskutoční 1.júna 2023   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 18.01.2023 22:23:44
Názov: 2023 SLOW Dance pravidlá
V prílohe nájdete aktualizované pravidlá SLOW dance pre slovenské súťaže 2023   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 05.01.2023 11:01:03
Názov: Začína rok 2023!
V roku 2023 prajeme všetkým veľa zdravia, energie a pekných aj tvorivých chvíľ! nech Vás teší tanec, súťaženie aj dianie okolo tanca a nech Vás neodradia žiadne prekážky! Spolu ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 08.10.2022 11:48:13
Názov: Termíny 2023
Termíny pre rok 2023 nájdete v prílohe , resp. v termínovníku , ak zmeníte "Zvolené obdobie" na 2023
Medzinárodné súťaže budú ešte dopĺňané - sledujte na: ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 11.08.2022 17:56:47
Názov: PLATBY - medzinárodné IDO súťaž– jeseň 2022
Medzinárodné IDO ročné licencie 20,- Eur na osobu a medzinárodné štartovné 22,- Eur na osobu uhradiť na účet SZTŠ:
SK24 0200 0000 0037 8827 8158
VS 2409 ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 11.08.2022 17:52:39
Názov: Výzva organizátorom súťaží SP a MSR 2023
V prílohe nájdete tlačivo "Žiadosť o organizovanie súťaže SP a MSR v roku 2023". Termín uzávierky žiadostí o organizovanie súťaže je 30.9.2022
Po 30.9. nebude akceptovaná ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 11.08.2022 17:51:50
Názov: POPLATKY pri účasti na medzinárodnej súťaži IDO
PLATBY pri medzinárodnej účasti na súťaži IDO v roku 2022

IDO ročné licencie 20,- Eur na osobu a medzinárodné štartovné 20,- Eur na osobu uhradiť na účet SZTŠ: ...   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 14.06.2022 22:11:55
Názov: Výročná konferencia a Valné zhromaždenie
V prílohe pozvánky a výročná správa sekcie IDO

Materiály k VZ na:
http://www.szts.sk/sk/documents/39/vz-szts   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 30.05.2022 08:19:16
Názov: Valné zhromaždenie a VK sekcie IDO
V stredu dňa 15.júna sa uskutoční Výročná konferencia sekcie IDO a popoludní aj Valné zhromaždenie SZTŠ   viac >>>

Autor: Hana Švehlová
Dátum: 29.05.2022 21:49:25
Názov: Porušenie pravidiel

Pri kontrole účastníkov MSR bolo zistené, že jeden tanečník súťažil v nesprávnej vekovej kategórii – v mladšej – hoci vekovo už zodpovedal zaradeniu do staršej vekovej ...   viac >>>